Kiper vozila

Vozila sa kiperskom nadgradnjom zapremine od 2 do 20 m³ sa istovaranjem pozadi ili trostranim istovaranjem