Autopodizači

Autopodizači za podizanje i transport SKIP kontejnera od 4-10 m³ kao i rolkipera podiznog kapaciteta od 8 do 25 tona