Autocisterne

Autocisterne za pranje površina, transport vode, čiščenje kanalizacionih sistema.

AUTOCISTERNE

Prodres -Cisterna inox
Autocisterna za transport i distribuciju pijaće vode
Prodres -Cisterna sa letvom za pranje
Autocisterna za transport vode i pranje puteva
Prodres - Cisterna Canal Jet orange
Autocisterna za čiščenje kanalizacione mreže - Kanal jet
Prodres - Cisterna Canal Jet white
Autocisterna za čiščenje kanalizacione mreže - Kanal jet
Prodres-Cisterna 01
Autocisterna za transport vode i pranje puteva
Prodres-Cisterna 02
Autocisterna za čiščenje kanalizacione mreže - Kanal jet
Prodres-Cisterna 03
Autocisterna za transport vode i pranje puteva
Autocisterna za pranje ulica i transport vode
Autocisterna za transport vode i pranje puteva
Vozilo za odgušenje kanalizacione mreže
Vozilo za odgušenje kanalizacione mreže
Vozilo za pražnjenje septičkih jama i crpnih stanica
Vozilo za pražnjenje septičkih jama i crpnih stanica
Cisternsko vozilo za čiščenje kanalizacionih mreža sa zaštitom u slučaju niskih temperatura
Cisternsko vozilo za čiščenje kanalizacionih mreža sa zaštitom u slučaju niskih temperatura
Autocisterna za čišćenje kanalizacione mreže - Kanal jet
Autocisterna za čišćenje kanalizacione mreže - Kanal jet
Autocisterna za prevoz pitke vode i pranje ulica zapremine 10 m3
Autocisterna za prevoz pitke vode i pranje ulica zapremine 10 m3