Svoja pitanja možete poslati direktno sa ove stranice, popunjavanjem sledećeg formulara:
KONTAKT

Prodres d.o.o.

Brvenička 8
37000 Kruševac
Republika Srbija

Email:
info@prodres.rs

Telefon/Faks:

+381 (0)37 3501676

PIB:
108270088

Matični broj:
20965223

Tekući računi:
170-0030023464001-82
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd

170-0030023464000-85
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd

160-0053700033852-53
Banca Intesa A.D.- Beograd

160-0000000418107-62
Banca Intesa A.D.- Beograd

155-1000000046205-52
Halkbank A.D.